Със занятия по конвоиране и военно-медицинска подготовка, и ситуационни тренировки за действие при попадане на импровизирани взривни устройства продължи съвместното многонационално обучение „Черноморски ротационни сили 12”.

Преминатата тематика е от особена важност за участващите в операции и мисии извън страната. Импровизираните взривни устройства са едни от най-често използваните средства в съвременните конфликти с ниска и средна интензивност, тъй като позволяват на необучени и малобройни групи да причиняват загуби на превъзхождащ ги противник без да се излагат на риск.   

Съвместното обучение „Черноморски ротационни сили 12” дава възможност на военнослужещите от участващите страни да повишат своята готовност и оперативна съвместимост, и заедно да се подготвят за предизвикателства на утрешния ден.

Copyright © 2023 Сухопътни войски. Всички права запазени