Със събрани личи финансови средства от военнослужещите и цивилните служите от Център за подготовка на специалисти бе закупен цветен принтер, МФУ Brother-3520CDWYJ1, който бе дарен на Център за специална образователна подкрепа „Д-р Власаки Шуманов“- Сливен на 21 декември. 

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени