Уважаеми господа генерали, офицери, сержанти, войници и цивилни служители от Сухопътните войски,

Измина една напрегната и трудна година през която усилията на Командването и военнослужещите от Сухопътните войски бяха насочени по изпълнението на задачи по трите мисии на Българската армия.

Постигнатите резултати през годината и получените оценки, ни дават основание да кажем, че боеспособността и подготовката на командирите, щабовете и формированията е на необходимото ниво.

Успяхме да изпълним всички планирани мероприятия по бойната подготовка на войските.

През месеците май и ноември на учебен полигон „Ново село” успешно преминаха сертификациите на Втората и Третата батальонни бойни групи от състава на 2 и 61 механизирани бригади, в които взеха участие и военнослужещи от Сухопътните войски на САЩ в Европа.

Дадохме своя съществен принос  и за втората мисия на Българската армия „Подкрепа на международния мир и сигурност.” През годината подготвихме и предоставихме на Съвместното командване на силите 710 военнослужещи.

И днес  повече от 360 наши офицери, сержанти и войници са в състава на българските контингенти в Кандахар и Кабул в Афганистан, Грузия, Косово, Босна и Херцеговина.

Сухопътните войски имат своя неоспорим принос при изпълнение на третата мисия на Българската армия – „Принос към националната сигурност в мирно време”.

Военнослужещи от Сухопътните войски изпълниха първия етап на операция „Съвместни усилия 2013” за подобряване на пътната инфраструктура в района на операцията между Лесово и Крайново.

Редовно наши екипи участват в дейностите по откриване и унищожаване на невзривени високо рискови боеприпаси във всяко кътче на страната.

13 пъти на територията на четири области се притекохме, за да помогнем за ликвидиране на последствията от горски и полски пожари. Ние бяхме на пожарите в Казанлък, Ямбол, Хасково и Стара Загора.

Бяхме винаги точно и навреме там, където бяхме необходими.

Готови сме да се притечем в помощ на населението и през тази зима.

 

Господа генерали, офицери, сержанти, войници и цивилни служители,

Всичко постигнато, е плод на усилията, старанието, професионализма и отдаването на всеки един от Вас.

В навечерието на Коледа и Нова година Ви поднасям моята и на командването на Сухопътните войски огромна благодарност за всичко това, което направихте през година за нашата Родина Република България.

На всички вас - личния състав от Сухопътните войски, на семействата на военнослужещите и цивилните служители, на хората, които и в този момент с достойната си служба на хиляди километри от Родината защитават и издигат престижа на Сухопътните войски и Българската армия пожелавам от сърце здраве, много сили, повече оптимизъм и вяра в бъдещето!

 

ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени