От 24 до 28 април курсанти - випускници и курсанти 3-ти курс от специализация „Електронно разузнаване и електронна война“ и техните преподаватели подполковник доцент доктор Лазар Лазаров и цивилен служител Иван Петров от катедра „Специализирана подготовка“ на факултет „Сигурност и отбрана“ на НВУ „Васил Левски“- Велико Търново посетиха 1 разузнавателен батальон, където проведоха практически занятия с техника, намираща се на въоръжение във формированието.

         По време на занятията бяха отработени въпроси, свързани с подготовката, експлоатацията, обслужването на техниката и демонстрирани възможностите й за бойно използване.

Командирът на батальона подполковник Минчо Минев посрещна гостите и ги запозна с историята, мисията, основните задачи и предизвикателствата, стоящи пред формированието.

        Подполковник Минев благодари на курсантите за отговорното им отношение и проявения интерес по време на провеждането на занятията.

 

Copyright © 2023 Сухопътни войски. Всички права запазени