Днес, 11.09.2013г. командирът на силите на многонационална бойна група на ЕС „HELBROC” бригаден генерал Димитриос БИКОС посети 2 механизирана бригада Стара Загора. Визитата на  бригаден генерал Димитриос БИКОС е във връзка с подготовката на личния състав и сертификацията на бойната група, съгласно поетите ангажименти на Република България за участие в многонационалната бойна група (БГ) на ЕС „HELBROC”. На срещата командирът на 2 мбр бригаден генерал Любчо ТОДОРОВ, изнесе брифинг на тема: „Мисия, роля и задачи на 2 мбр”, на който присъства и полковник Григориос РУМАНИС – аташе по отбраната в посолството на Гърция в Република България. След брифинга бяха разменени плакети между командира на многонационална бойна група „HELBROC” и командира на 2 мбр. Посещението на командира на бойна група на ЕС „HELBROC” продължи във военно формирование 52740 – Хасково. Беше проведена среща с командира на военното формирование, след което бригаден генерал Димитриос БИКОС и бригаден генерал Любчо Тодоров наблюдаваха действията и изпълнението на поставените задачи по време на сертифицирането на рота „HELBROC” от военнослужещи от военно формирование 52740.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени