Във връзка с обявяването на 28 октомври за неучебен ден, учениците от V, VI и VII клас на ОУ „Васил Левски” посетиха 55-ти инженерен полк. С прожектирането на филм за инженерни войски и показ на техника бе привлечено вниманието на децата и техните ръководители. Те имаха възможността да разгледат и да се запознаят с екипировката на сапьора и средствата за обезвреждане на невзривени бойни припаси, средствата за химическа защита и инженерната техника. Най-силно впечатление на гостите направиха роботите за неутрализиране на взривни устройства.

Copyright © 2020 Сухопътни войски. Всички права запазени