На 28 и 29.11.2012г. командирът на 61 механизирана бригада бригаден генерал Димитър Шивиков посети военно формирование 42800 – Плевен.

Бригаден генерал Шивиков се срещна с личния състав на батальона, след което командирът на батальона подполковник Пламен Горанов представи брифинг за предстоящото развитие на военно формирование 42800 и изрази своята увереност, че и занапред батальонът ще продължи да решава успешно поставените задачи.

След брифинга подполковник Горанов представи на командира на бригадата ГУЦ „Николаево” като изложи подробно параметрите на полигона за стрелба с БМП и стрелково оръжие, инфраструктурата, системата за охрана и графика за използване на директрисите.

По-късно бригаден генерал Димитър Шивиков се срещна и с кмета на община Плевен професор доктор Димитър Стойков, дмн и го запозна с трите мисии на Българската армия, по които бригадата изпълнява задачи като особено внимание бе отделено на третата мисия “Принос към националната сигурност в мирно време” – оказване на помощ на населението при стихийни бедствия и промишлени аварии. Генерал Шивиков увери кмета на гр. Плевен, че в гарнизона има формирования за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия, които са в постоянна готовност да оказват необходимата помощ.

От своя страна професор Стойков благодари за съдействието и разбирането, което получава от бригадата не само при оказване на помощ на населението, но и при провеждане на различни мероприятия от обществено значим характер и изрази надежда, че тези взаимоотношения ще продължат и занапред.

На срещата присъстваха още началникът на гарнизон Плевен полковник Николай Бешев, командирът на военно формирование 42800 подполковник Пламен Горанов и председателят на „Асоциация на Сухопътните войски” – клон Плевен о.р. полковник Красимир Атанасов.

Copyright © 2023 Сухопътни войски. Всички права запазени