В изпълнение на плана за подготовката на полка, всяка от алпийските роти от 101 алпийски полк преминава през петдневна специализирана алпийска подготовка. Днес, 11 юли, смолянските алпийци проведоха занятие, отворено за представителите на регионалните средства за масова информация, на местността Невястата и скала Турлука. Темите на подготовката са: правила за осигуряване и самоосигуряване, движение и осигуряване на различни видове опорни точки, движение, прилагане и осигуряване на следващ, преодоляване на скали, катерене по различни скални форми, катерене с връзка по двама-трима алпинисти,  катерене с горна осигуровка  са части  от  специализирания курс по  алпийска подготовка на 101 алпийски полк от състава на Сухопътните войски.

Специализираната подготовка преминава през четири учебни  места.

На първото учебно място военнослужещите се запознават със специализираната екипировка и видовете алпийски възли.

Второто учебно място включва движение по парапет. Осигурява се движението  на военнослужещите към скалата. Използва се също и по стръмен склон при тактически действия.

На третото учебно място се тренира спускане по въже по стръмен склон, така нареченият рапел - тренировка на скала,  включвайки го в бойната тематика  като Способност за вертикално нападение от горе на долу.

Четвъртото учебно място включва изкачване на скала по различни маршрути с категория на трудност и спускане от вертикална скала след изкачването до върха.

Целта на специализираната  алпийска подготовка е да се придобият и усъвършенстват  способностите и уменията на алпийците.

 

Copyright © 2019 Сухопътни войски. Всички права запазени