Съгласно плана на Командването на Сухопътните войски днес, 05.11.2013 г. в административната сграда на бул. „Тотлебен” № 34 стартира конференция на тема: „Осигуряване на устойчиво управление на Сухопътния компонент при съвместни операции”.

„Едно от най-важните неща при всяка дейност на Българската армия са командването и управлението”, каза началникът на щаба на Сухопътните войски бригаден генерал Андрей Боцев при откриването на конференцията.

Целта на конференцията е да се постигне единно разбиране на структурите от стратегическо, оперативно и тактическо ниво по управлението, взаимодействието и изграждането на единна комуникационно-информационна система при съвместни операции.

В конференцията участват началниците на щабове на СКС и видовете въоръжени сили, командирът на стационарната КИС, началници на катедри „КИС“ и „Сухопътни войски“ на Военна академия „Георги С. Раковски”, началници на отдели „КИС/КИНС“ и „Операции“ на СКС и видовете въоръжени сили, началник щабовете и началници на отделения КИС на 61, 2мбр, 68брспс и експерти, които ще изнесат доклади свързани с темата на конференцията.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени