Вчера, 21.11.2018 г., започнаха занятията с учениците от ОУ „Васил Левски” град Белене по проект „Училището има смисъл”. Прекрасната инициатива бе предприета по предложение на директора на училището Румяна Богданова със съгласието на командира на 55 инженерен полк полковник Росен Арабаджиев и положителна резолюция на командира на Сухопътните войски генерал-майор Михаил Попов.

Проектът, чиято цел е да подпомогне ранното професионално ориентиране на децата, е с продължителност 30 седмици и в него участват ученици от VI и VII клас, разпределени по групи. В хода на занятията подрастващите ще се запознават с уменията, задълженията и отговорностите на военнослужещите.

Първото занятие проведе заместник-началникът на щаба на 55 инжп майор Росен Кунов, които представи пред децата основните мисии на Българската армия и произтичащите от тях задачи, както и видовете въоръжени сили и родове войски.

     Предстоят теми с практическа насоченост, на които учениците ще имат възможността да се запознаят с екипировката и техниката при обезвреждане на импровизирани взривни устройства и невзривени боеприпаси, както и с дейността на водолазите от инженерните формирования на Българската армия и с основните средства на инженерно въоръжение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2019 Сухопътни войски. Всички права запазени