Днес, 02.12.2013 г., в изпълнение на заповед на министъра на отбраната стартира курсът по начална военна подготовка, с което се възстанови традицията за присъствие на военното обучение в средното училище.

От определените лектори от военно формирование 26 400 - Благоевград, удоволствието да проведе първия час по начална военна подготовка се падна на капитан Кристиян Карабов. Неговата първа среща беше с учениците от 10 Б клас на една от елитните гимназии в югозападна България - Природо-математическа гимназия   „Академик Сергей П. Корольов”.

Старателно подготвената и увлекателна презентация, която съпътстваше разказа на капитан Карабов, успя да привлече и задържи вниманието на учениците. Първият урок бе на тема „Въоръжените сили на Република България - история и настояще”, и даде възможност на гимназистите да дообогатят своите знания по История на България с нови факти, цифри и хронология на събития, предизвикващи гордост от постиженията на славната Българска армия.

След края на презентацията, ентусиазираната аудитория зададе много въпроси на капитан Карабов и заяви своето желание теоретичната подготовка в бъдеще да се задълбочи и да премине от класното помещение в полеви условия под формата на  практико -  приложно обучение, в което гимназистите да покажат, че освен да се целят във върховете на знанията, могат да се целят точно и в мишени.

В края на урока капитан Карабов пожела на учениците да продължават да учат упорито, да печелят отличия от олимпиади за Родината, и ги увери, че основната задача на всички военнослужещи от Сухопътните войски и Българската армия е да ги защитават, за да растат и творят в мирни и спокойни времена.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени