На 26 и 27 февруари в административната сграда на МО на бул. „Тотлебен” № 34 се провежда оперативният сбор на командира на Сухопътните войски. Темата е „Инициативата на НАТО за свързаност на силите и нейното прилагане в СВ”.

В сбора участват Ръководството и началниците на отдели в Командването на СВ, както и командирите на военни формирования от състава на войските. Гости и лектори са полковник Владимир Бакалов и подполковник Христо Ночев от служба „Военна информация”, полковник Костадин Стойчев от служба „Военна полиция”,а полковник Анатоли Грозданов е представител на Инспектората на МО.

Командирът на Сухопътните войски генерал-майор Нейко Ненов приветства с „Добре дошли” всички участници и гости на оперативния сбор и изказа своята увереност, че в рамките на тези два дни ще бъдат проведени множество ползотворни дискусии по разглежданите теми.

„След приключването на мащабната операция „Иракска свобода” в Ирак и предстоящото приключване на мисията на НАТО в Афганистан в този й формат, пред коалиционните партньори стои предизвикателството да намерят най - добрите форми за съвместна работа, за да се постигне пълна оперативна съвместимост. А една от тези форми несъмнено е участието в различни видове и типове международни учения. Това е най-добрият начин да се тества нашата съвместимост”, каза генерал-майор Ненов, „и това е което правим ние в Сухопътни войски – търсим възможности за участие в различни учения в страната и извън нея – включително и силите ни за специални операции”.

Пример за това е започващото следващия месец КПКЩУ „SABER GUARDIAN 2014”, което е основното учение на Сухопътните войски за 2014 г. и ще се проведе на учебен полигон „Ново село” от 21 март до 04 април 2014 г. В него ще вземат участие повече от 700 военнослужещи от 12 нации. От българска страна в учението ще вземат участие основно представители на Командването на Сухопътните войски и 2 мбр – Стара Загора.

Командирът на Сухопътните войски представи и останалите теми, които предстои да бъдат разгледани на сбора, а именно: „Актуална обстановка в районите с развърнати български контингенти” с лектор представител на служба „Военна информация”, „Взаимодействие на служба „Военна полиция” и военнополицейските формирования на СВ” с лектор представител от служба „Военна полиция”, „Пакет цели на способностите 2013 – изисквания и предизвикателства към СВ”, „Проблемни въпроси при набиране и окомплектоване на формированията от СВ”, „Логистично осигуряване при развръщането на военновременните формирования от състава на СВ” и др..

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени