Днес, 1 октомври, със заповед на министъра на отбраната с предметна награда пистолет „ТТ”–сувенир беше награден командирът на полка полковник Иван Тишков, а със сувенирен нож „АК – 74” на поставка - майор Радослав Крумов.
Наградите връчи инженер Диян Валянов – държавен експерт в отдел „Социални дейности” в Министерството на отбраната.
Офицерите бяха отличени за проявени грижи по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на военнослужещите и цивилните служители от формированието.

Copyright © 2022 Сухопътни войски. Всички права запазени