Днес 28 февруари, съгласно плана на Командването на Сухопътните войски  започна провеждането на двудневния Оперативен сбор на Командира на Сухопътните войски.

В него вземат участие началникът на отбраната генерал Симеон Симеонов, ръководството на Сухопътните войски, началниците на отдели и самостоятелни сектори в Командването на Сухопътните войски и командирите на военни формирования.

Оперативният  сбор беше открит от командира на Сухопътните войски генерал-майор Стефан Василев, който изнесе доклад на тема „Основни направления и предизвикателства в дейността на Сухопътните войски през 2012 г.”

Доклади изнесоха и представителите  на служба „Военна информация”,  ВА „Г.С. Раковски”, ВМА и началници на отдели. Във времето отделено за дискусии участниците в оперативния сбор разискваха различни аспекти свързани с  интелигентната отбрана и предизвикателствата пред  структурите на логистичните и комуникационно-информационните системи и психологическото ръководство по време на участие на военнослужещите в мисии извън територията на страната.

Утре работата на Оперативния сбор продължава с обсъждане на въпроси, свързани с формирането и подготовката на първата батальонна бойна група и предизвикателствата пред подготовката на военните формирования на Сухопътните войски.

Copyright © 2023 Сухопътни войски. Всички права запазени