От 22 октомври до 02 ноември на УП „Корен” се провежда полева подготовка със специалистите по ядрена, химическа и биологическа защита и екология от Сухопътните войски. В нея ще вземат участие около 250 военнослужещи и 80 единици специална и спомагателна техника от военните формирования в Мусачево, Горна Оряховица, Стара Загора, Благоевград, Асеновград, Пловдив и Смолян.

Целта е да се подобри подготовката на специалистите и формированията за ЯХБЗ за бързи и ефективни действия при изпълнение на задачи по ликвидиране на последствията при ядрени, химически и биологически опасни аварии, използване на оръжия за масово поразяване или терористични актове с използване на ядрени, химически или биологически вещества на територията на страната.

За постигане на целта ще се отработват различни задачи по специална и тактико-специална подготовка, насочени към повишаване и усъвършенстване на практическите навици и умения на личния състав за водене на радиационно и химическо разузнаване (РХР) и за провеждане на специална обработка в обстановка, максимално близка до реалната.

Ръководител на полевата подготовка е полковник Христо Найденов от командването на Сухопътните войски.

 

Copyright © 2019 Сухопътни войски. Всички права запазени