Съвместната ротационна подготовка „Combined Resolve XIII“  се провежда от 17 януари до 5 февруари 2020 г. на полигона на Многонационалния център за съвместна подготовка на СВ на САЩ в Европа в Хоенфелс, Германия с участие на бойна техника и военнослужещи от състава на Единния център за начална подготовка-Плевен.

В ротационната подготовка са включени курсове за обучение на специалисти и инструктори – от 20 до 23 януари, полево учение „Force on Force” – от 24 януари до 2 февруари, като накрая – на 3 февруари ще бъде проведен разбор на подготовката на ниво рота и на 4 февруари - на ниво батальон.

Техниката, участваща в подготовката, е в състав 10 бр. БМП-23, Зил 131-ПРС-АТ и Зил 131-АГЗ. Старши на съпровождащата група на техниката е капитан Таско Симеонов от в.ф. 42800 - Плевен.

От българска страна в „Combined Resolve XIII“ участват 90 военнослужещи от ЕЦНП – Плевен, които са от състава на 1-ва механизирана рота от 1-8 CAV US BN с командир капитан Евгени Петров от в.ф. 42800 - Плевен.

Старши национален представител е майор Велин Кехайов – заместник- командир на военно формирование 42800 - Плевен.

Вчера, 20 януари, се проведе занятие с българските военнослужещи за даване на допуск за управление на автомобили HMMWV и LMTV.

Беше проведена и опознавателна обиколка на полигона под ръководството на инструктори от тренировъчната база JMRC, с участието на командирите на роти от 1-8 CAV US BN, в състава на който е и българската механизирана рота.

Copyright © 2020 Сухопътни войски. Всички права запазени