Днес, 18 декември, на строевия плац пред личния състав на формированието, командирът на 55-ти инженерен полк полковник Иван Стоянов връчи лично отличителните идентификационни знаци на главните сержанти от полка.

Новите знаци имат пет степени, подредени по реда на йерархията. Същите бяха разработени по предложение на главните сержанти от формированията на Сухопътните войски и утвърдени в пилотен проект от командира на Сухопътните войски генерал-майор Нейко Ненов.

Носенето на отличителни знаци за идентифициране на главните сержанти ще има дълбок психологически ефект и допълнително ще стимулира и мотивира войниците и сержантите в стремежа им към професионално усъвършенстване.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени