Вчера, 17 септември, с тържествена церемония, командирът на многонационалната дивизия „Югоизток” генерал-майор Дорин Тома, откри многонационалното компютърно подпомагано командно-щабно учение  DACIAN LANCER - 23”.

Учението ще се провежда в района на Съвместния учебен тренировъчен център – „Чинку” в Румъния и ще продължи до 22 септември. Основни обучаеми в него са формированията от състава на многонационалната бригада „Югоизток”.

От Сухопътните войски на Република България участват  офицери от щаба на 2-ра механизирана бригада – Стара Загора.

Copyright © 2023 Сухопътни войски. Всички права запазени