С цел максимално усвояване на картите за почивка сезон „ЗИМА 2022/2023“, в командването на Сухопътните войски ще се организира допълнително разпределение на неусвоените карти, в което могат да участват военнослужещи от всички военни формирования.

Кандидатите следва да отговарят на следните условия:

  • да са от състава на Сухопътните войски;
  • да не са одобрени за друга карта за почивка за сезон „ЗИМА 2022/2023“;
  • броя на почиващите да не надвишава броя на местата за настаняване.

В срок до 05.09.2022 г. (включително) кандидатите за карта за почивка следва да предоставят информация за трите имена на титуляра, ЕГН, месторабота, звание, телефон за връзка, имейл адрес и данни за броя на членовете на семейството (статут, три имена, ЕГН и възраст на децата към датата на почивка). Данните да се изпращат на подп. Тодор Джаркълов – главен експерт в Канцеларията на командира на СВ, по КИС „ЩИТ“ на адрес t.dzharkalov@sf.mil.bg или през интернет на имейл адрес t.dzharkalov@armf.bg.

 

Почивна станция "Боровец" Смени за почивка
Тип помещение Възможност за настаняване 01.12 06.12 11.12 16.12 21.12 02.01 07.01 12.01 17.01 22.01 27.01 01.02 06.02 11.02 16.02 21.02 26.02 03.03 08.03 13.03 18.03 23.03 общо
05.12 10.12 15.12 20.12 25.12 06.01 11.01 16.01 21.01 26.01 31.01 05.02 10.02 15.02 20.02 25.02 02.03 07.03 12.03 17.03 22.03 27.03
Стая "Боровец" 1 спалня и 2 доп. легла 2 1 1 2 2 1 0 1 2 1 1 2 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 24
Стая "Боровец" 1 спалня и 1 ред. и 2 доп. Легла 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 8
Стая 2 основни и 1 доп. легло 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 3 5 5 0 0 2 3 2 2 3 3 78
Стая 2 ред. легла/спалня 6 6 7 5 6 6 5 6 7 7 7 4 7 5 0 0 3 4 4 3 3 3 104
Всичко: 13 12 13 12 14 11 11 12 13 14 12 9 13 12 0 0 7 8 7 7 7 7 214

 

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени