С цел максимално усвояване на картите за почивка сезон „ЗИМА 2022/2023“, в командването на Сухопътните войски ще се организира допълнително разпределение на неусвоените карти, в което могат да участват военнослужещи от всички военни формирования.

Кандидатите следва да отговарят на следните условия:

  • да са от състава на Сухопътните войски;
  • да не са одобрени за друга карта за почивка за сезон „ЗИМА 2022/2023“;
  • броя на почиващите да не надвишава броя на местата за настаняване.

В срок до 05.09.2022 г. (включително) кандидатите за карта за почивка следва да предоставят информация за трите имена на титуляра, ЕГН, месторабота, звание, телефон за връзка, имейл адрес и данни за броя на членовете на семейството (статут, три имена, ЕГН и възраст на децата към датата на почивка). Данните да се изпращат на подп. Тодор Джаркълов – главен експерт в Канцеларията на командира на СВ, по КИС „ЩИТ“ на адрес t.dzharkalov@sf.mil.bg или през интернет на имейл адрес t.dzharkalov@armf.bg.

Хотел "Олимп" Смени за почивка
Тип помещение Възможност за настаняване 01.11 06.11 11.11 16.11 21.11 26.11 01.12 06.12 11.12 16.12 21.12 02.01 07.01 12.01 17.01 22.01 27.01 01.02 06.02 11.02 16.02 21.02 26.02 03.03 08.03 13.03 18.03 23.03 28.03 02.04 07.04 12.04 17.04 22.04 общо
05.11 10.11 15.11 20.11 25.11 30.11 05.12 10.12 15.12 20.12 25.12 06.01 11.01 16.01 21.01 26.01 31.01 05.02 10.02 15.02 20.02 25.02 02.03 07.03 12.03 17.03 22.03 27.03 01.04 06.04 11.04 16.04 21.04 26.04
Апартамент 2 стаи 1 спалня и 2 доп. легла 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 13
Стая делукс 1 спалня и 2 доп. легла 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 1 0 2 1 2 3 2 2 2 2 49
Стая "Олимп" 2 ред. легла и 1 доп. легло 5 17 16 17 17 17 17 16 17 11 8 13 16 17 13 6 6 3 10 5 10 15 12 14 16 16 17 17 17 17 15 16 17 17 463
Стая с балкон 2 ред. легла и 1 доп. легло 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
Стая с балкон 3 ред. легла и 1 доп. легло 1 0 2 0 0 1 2 1 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 0 0 2 1 24
Стая без балкон 2 ред. легла 18 16 17 18 18 18 16 18 18 18 19 16 17 17 17 14 17 8 16 13 12 17 17 16 17 18 17 18 18 17 18 18 17 18 567
Стая без балкон 3 ред. Легла 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 60
Всичко: 29 39 40 41 40 42 40 41 40 36 31 33 38 39 31 22 26 11 30 20 25 34 33 35 38 39 41 40 42 41 39 39 40 42 1197

 

Copyright © 2023 Сухопътни войски. Всички права запазени