От 26.09 до 01.10.2021 г. контингент от Въоръжените сили на Р България, включен в състава на междинния регионален резерв на операция на Европейския съюз в Босна и Херцеговина „АЛТЕА“, проведе учебна тренировка в трета фаза  (′′LIVEX′′)  от учението на Европейския съюз „QUICK RESPONSE 2021” в Босна и Херцеговина. Военнослужещите изпълняваха задачи по поддържане на сигурността и стабилността в заповяданата зона за отговорност  съвместно с румънска рота.

Предстои предислоциране на контингента от Босна и Херцеговина до Република България.

Copyright © 2023 Сухопътни войски. Всички права запазени