Днес, 9 февруари, в района на 5-то бригадно командване в град Плевен, се проведе ритуал по тържествено връчване на удостоверенията на новоназначени военнослужещи от формированията на Сухопътните войски, завършили успешно обучението си в модул „Начална военна подготовка“.

          В словото си заместник-командирът на командването полковник Калоян Василев изрази увереност, че новоназначените войници ще се впишат достойно в новите си колективи и с действията си ще допринесат за издигане престижа на военната служба и реномето на българския войник от състава на Сухопътните войски. Пожела им бъдещи успехи във военната служба, длъжностно развитие, хъс и воля при изпълнение на задълженията им като защитници на родината ни.

          Военнослужещите от Сухопътните войски служат вярно на страната с храброст и сила!

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени