Днес 30.05.2021г. на УП „Корен“ продължава тактическото учение на 3 механизирана рота с команандир капитан Михаил Костадинов в чийто състав са лекопехотния взвод от Румъния и танковия взвод от Гърция. Военнослужещите изпълниха задачи по извършване на марш, заемане на район и участие в контраатаката на батальона за възстановяване целоста на отбраната. Българските военнослужещи съвместно със съюзниците си от Гърция и Румъния демонстрираха усъвършенстване на оперативните способности и постигане на съвместимост при управление на формированията, чрез своевременно и точно изпълнение на поставените задачи.
Наред с изпълнението на бойните задачи, формированията участващи в ТУБС „STRIKE BACK 21“, получават и своевременна и непрекъсната поддръжка от логистичните и медицинските органи от състава на 2 механизирана бригада, 110лп, и ВМА – Пловдив.


 

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени