МИСИИ И ЗАДАЧИ

Изпълнението на ангажиментите произтичащи от тази мисия изискват Сухопътни войски да притежават способности за оказване на съдействие на държавните и местните органи на властта в интерес на националната сигурност в мирно време. Задачите произтичащи от мисията са:

  • участие в защитата на критичната инфраструктура;
  • участие в борбата с организираната престъпност и трафика на наркотици, хора и оръжия;
  • оказване на помощ на държавната и местната власт по подготовка на населението, националното стопанство и територията на страната за реагиране при кризи с невоенен характер;
  • поддръжка и защита на населението, стопанство и територията на страната при кризи с невоенен характер;
  • оказване на помощ на държавната и местната власт по преодоляване на последствията от кризи от невоенен характер.

За решаване на тези задачи Сухопътните войски подготвят и поддържат различни по състав и предназначение формирования (в състава на които влизат механизирани, инженерни , ЯХБЗ и Е подразделения).

Copyright © 2022 Сухопътни войски. Всички права запазени