МИСИИ И ЗАДАЧИ
1 2

Сухопътните войски (СВ) развиват и поддържат способности за защита на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на страната. С предварително декларирани и подготвени сили СВ участват в операция по колективната отбрана извън територията на страната. Поддържат готовност и участват с контингенти и формирования в операции в отговор на криза за подкрепа на международния мир и сигурност извън страната. Оказват помощ на централните и териториалните органи на изпълнителната власт и органите на местно самоуправление по поддръжката и защита на населението, националното стопанство и инфраструктурата при управлението на кризи и преодоляване на последствията от тях. Оказват съдействие на органите за сигурност при охрана на държавната граница, други стратегически обекти, в борбата с незаконната миграция и за противодействие на тероризма.

  • планиране и провеждане на сухопътни операции в отбраната на страната и в системата за колективна отбрана;
  • участие в съюзни операции по колективна отбрана извън територията на страната.
  • участие в международни мисии и операции в отговор на кризи извън територията на страната;
  • участие в контрол на въоръженията и неразпространението на оръжия за масово унищожаване, мерки за укрепване на доверието и сигурността.
Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени