МИСИИ И ЗАДАЧИ

Мисията изисква Сухопътни войски да притежават способности за изпълнение на дейности в подкрепа на развиващата се световна политика за сигурност и отбрана. В тази мисия се открояват следните основни задачи:

  • участие в международни операции в отговор на кризи извън територията на страната и за гарантиране на мира и сигурността;
  • участие в контрола над въоръженията и неразпространението на ОМП, мерки за укрепване на доверието и сигурността.

За изпълнението на тези задачи Сухопътни войски комплектоват, подготвят и предоставят определени формирования за изпълнение на международните договори, по които Р.България е страна.

Copyright © 2022 Сухопътни войски. Всички права запазени