МИСИИ И ЗАДАЧИ

Тази мисия е основна за Сухопътните войски и изисква изпълнението на задачи и дейности, свързани с гарантирането на националния суверенитет и защита на териториалната цялост на страната, както и на страните - членки на Организацията на Северноатлантическия договор, в контекста на чл. V от този договор. Тя се осъществява чрез изпълнението на следните основни задачи:

  • отбраната на страната в системата за колективна отбрана;
  • участие в колективни отбранителни действия извън територията на страната ни;
  • участие в съвместни операции за борба с тероризма.
Copyright © 2022 Сухопътни войски. Всички права запазени