МИСИИ И ЗАДАЧИ
  • допринасят за защита на критичната инфраструктура, за противодействие на тероризма;
  • оказват помощ при бедствия и кризи от невоенен характер;
  • оказват съдействие на органите на гранична полиция по охрана на държавната граница.
Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени