В изпълнение на годишния план на Сухопътни войски в гарнизон  Стара Загора се проведе методически сбор с офицерите  и цивилните служители по връзки с обществеността от Сухопътни войски. Освен тях в неговата работа взеха участие командирът на 2 механизирана бригада  бригаден генерал Петър Петров и заместник-директорът на дирекция „Връзки с обществеността” в Министерството на отбраната полковник Севастиан Добрев.

Бригаден генерал Петър Петров като домакин на мероприятието  приветства участниците в сбора и сподели опита на 2 механизирана  бригада в работата по връзки с обществеността. В продължение на няколко часа под ръководството на началника на сектор „Връзки с обществеността” полковник Йорданка Симеонова и подполковник Симеон Кирилов бяха обсъдени различни въпроси, свързани с организацията, планирането и практическото провеждане на дейността връзки с обществеността във военните формирования  .

По време на сбора беше прочетена заповедта и указанията на командира на Сухопътни войски генерал-майор Стефан Василев за организацията на дейността връзки с обществеността в Сухопътни войски. В тях той благодари на офицерите и цивилните служители от структурите по връзки с обществеността за усилията, които полагат за издигане авторитета на Сухопътни войски и Българската армия и постави пред тях  изискването да проявяват по-голяма инициативност и активност за отразяване дейността на военните формирования в средствата за масова информация и своевременно и обективно информиране на обществеността при решаване на задачите от Сухопътни войски.

Много полезно беше участието в сбора на полковник Севастиян Добрев. Той подробно разясни приоритетите в информационната политика на МО и влезлите в сила от началото на годината с министерска заповед „Правила за дейността, връзки с обществеността в министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната в Българската армия”.

Copyright © 2023 Сухопътни войски. Всички права запазени