На 21 и 22 юни 2-ра “Тунджанска” механизирана бригада  беше домакин на методически сбор на главния сержант на Сухопътните войски старшина Дамян Пеневски. Сборът се проведе във войскови обект “Бакаджик”, в близост до град Ямбол.
В сбора участваха главните сержанти на основните формирования от състава на Сухопътните войски, а 2-ра механизирана бригада беше представена от главния сержант на бригадата старшина Деян Мадин и главния сержант на 20-ти самоходен артилерийски дивизион старшина Тунджай Рамаданов. Гост на сбора беше и главният сержант на Българската армия старшина Калин Крумов.
Главните сержанти на формированията от Сухопътните войски запознаха старшина Пеневски със състоянието на формированията си и представиха проблемните въпроси, които касаят  войнишкия и сержантския състав.
Главният сержант на Сухопътните войски представи пред аудиторията текущите проекти за модернизация на Сухопътните войски, както и концепциите за оптимизиране на управлението на малки формирования и философията на мисийното командване. Особено внимание беше обърнато на мотивацията на личния състав и ролята на главните сержанти във формированията.
Главният сержант на Българската армия представи възможностите за  повишаване на квалификация на сержанти извън страната. Старшина Крумов запозна главните сержанти и с работата по изготвянето на визия за развитие на войнишкия и сержантския състав от Българската армия, която се очаква да бъде готова в най-скоро време.

Copyright © 2023 Сухопътни войски. Всички права запазени