Днес, 11.09.2013г. командирът на Сухопътните войски генерал-майор Нейко Ненов, посети военно формирование 24490-Асеновград. Командирът на военното формирование полковник Димитър Илиев изнесе брифинг за състоянието на полка и запозна присъстващите с историята, традициите, структурата, бойната готовност, мисиите и задачите, стоящи за изпълнение пред единственото артилерийско формирование от комплекта на Сухопътните войски и Въоръжените сили. Полковник Димитър Илиев наблегна на предстоящото полево лагерно обучение на

УП „Корен” в което по-голямата част от военнослужещите от полка ще вземат в началото на месец октомври. В системата на тренировката по стрелба и управление огъня на групата, пред Командира на Сухопътните войски бяха развърнати елементите на управлението на артилерийската група - тактически оперативен център (ТОЦ) на  4-ти Артилерийски полк, тактически оперативен център на дивизионите, пунктовете за управление на огъня на батареите, както и артилерийските предни наблюдателни групи.         Генерал-майор Ненов се запозна с района на полка и с музейната експозиция на открито, състояща се от 41 единици артилерийски системи, били на въоръжение през различни периоди от време. Втората част от посещението на Командира на Сухопътните войски, беше посветена на въпроси, свързани със системата за съвместно огнево поразяване и индиректната огнева поддръжка на Сухопътния компонент.

          

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени