На 22.11.2012 г. командирът на Сухопътните войски генерал-майор Нейко Ненов посети военните формирования на 61 мбр в гарнизон Казанлък, където се срещна с командира на бригадата бригаден генерал Димитър Шивиков и основния команден състав на военните формирования.

По късно през деня генерал-майор Нейко Ненов се срещна с кмета на община Казанлък госпожа Галина Стоянова. На срещата присъстваха председателят на общинския съвет Николай Димитров, заместник-кметът по икономика, стопанска политика и управление на общинска собственост Петър Косев, командирът на бригадата бригаден генерал Димитър Шивиков и командирът на батальона за защита на силите подполковник Симеон Симеонов.

Генерал-майор Нейко Ненов запозна общинското ръководство с трите мисии на Българската армия по които Сухопътните войски изпълняват задачи, като особено внимание отдели на третата мисия “Принос към националната сигурност в мирно време” – оказване на помощ на населението при стихийни бедствия и промишлени аварии. Той сподели, че в гарнизон  Казанлък има формирования за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия, които са в постоянна готовност да оказват необходимата помощ.

От своя страна госпожа Стоянова благодари за съдействието и разбирането, което получава от бригадата не само при оказване на помощ на населението, но и при провеждане на различни мероприятия от обществено значим характер и изрази надежда, че тези взаимоотношения ще продължат и занапред.

Copyright © 2023 Сухопътни войски. Всички права запазени