От 6 до 10 август във военно формирование 28880 – Белене се проведе лагерен сбор по водолазна подготовка. В него взеха участие военнослужещи от инженерните водолазно-разузнавателни формирования на Сухопътни войски.

В хода на водолазната подготовка, военнослужещите проведоха занятия на река Дунав и отработиха задачи по водолазни спускания в различни условия, включващи практическо спускане и изплуване с въздушно водолазно снаряжение, спускане от плаващо средство, подводни и инженерни работи, устройване на проходи в подводни заграждения.

Ръководител на лагерния сбор бе капитан Здравко Кърнев.

От 13 до 24 август водолазният лагерен сбор ще продължи във Военноморска база Бургас.

Copyright © 2020 Сухопътни войски. Всички права запазени