На 28 май в ж.к. „Люлин” - град София, Столична община организира пълномащабно учение за защита при бедствия „СИЛА 23”. Темата на учението е в изпълнение на задачи по Третата мисия на въоръжените сили на Република България, свързана със защита на населението при бедствия.

От състава на Сухопътните войски в учението ще вземe участие личен състав и техника от 38-ми батальон за ядрена, химическа, биологическа защита и екология (ЯХБЗ и Е) - Мусачево.

В рамките на учението, под ръководството на старши лейтенант Виктор Сотиров – заместник-командир на 1 рота за ЯХБЗ и Е, шестима военнослужещи от ротата и 2 единици специални автомобили ще отработват задачи по ядрена, химическа и биологическа защита.

По време на статичен дисплей военнослужещите ще покажат отбранителни продукти за радиационно и химическо разузнаване: техника, прибори за идентификация, детекция и мониторинг и индивидуални средства за ЯХБ защита.

 

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени