От 14 до 18 март на УЦ „Батмиш“ курсанти - випуксници от профил мотопехотни и танкови войски провеждат танко-огневи тренировки с въоръжението на танк Т-72 с вкладна цев в условията на Второ контролно упражнение - стрелба от различни способи със смяна на огневата позиция по появяващи се и движещи се цели денем.
Осемнадесет курсанти под ръководството на полковник Милко Стефанов демонстрираха висока натренираност и точност при изпълнение на стрелбите.
Техниката, екипажите и длъжностните лица за осигуряване на стрелбите бяха от Центъра за подготовка на специалисти - Сливен от състава на Сухопътните войски.
Огневите тренировки са част от подготовката за държавния изпит по огнева подготовка на бъдещите лейтенанти през месец май на Учебен полигон „Ново село“. Изпитът ще се проведе в условията на същото упражнение с въоръжението на танк Т-72 с щатен изстрел.
Огневата мощ и маневреност на танка са въздействали много силно на поне трима випуксници, изразили желание да продължат офицерската служба в танковите формирования на Сухопътните войски.

Copyright © 2022 Сухопътни войски. Всички права запазени