Двадесет  курсанти от специализация ”Мотопехотни и танкови войски” проведоха през тази седмица стрелби на oгневи комплекс „Батмиш”- Сливен. В изпълнение на учебния план на НВУ „Васил Левски” по дисциплината „Теория на стрелбата и огнева подготовка” във вторник и сряда те проведоха огневи тренировки и изпълниха подготвителни упражнения, а в четвъртък изпълниха 1-во контролно упражнение с вкладна цев денем с танк Т-72. 
Осигуряването на стрелбите беше организирано от Центъра за подготовка на специалисти от състава на Сухопътни войски.
Старши ръководител на стрелбите беше техният преподавател подполковник Милко Стефанов, главен асистент в катедра „Военни науки” в НВУ „Васил Левски”, който посочи, че съвместните подготовки на курсантите  заедно с военнослужещите от Центъра за подготовка на специалисти е една добра традиция.

Copyright © 2019 Сухопътни войски. Всички права запазени