От днес, 21 май, курсанти третокурсници от Националния военен университет „Васил Левски” – Велико Търново усъвършенстват индивидуална подготовка и лидерски умения по време на войсковия си стаж в 42-ри механизиран батальон – Ямбол от състава на Втора механизирана бригада.

Бъдещите офицери бяха посрещнати от командира на батальона подполковник Ивайло Иванов, който изрази както своята, така и на целия личен състав готовност за съдействие в предстоящите възложени задачи в индивидуалното им задание.  За времето на стажа те са назначени на длъжности, в съответствие със специализациите, по които се обучават във факултет ”Общовойскови” на университета.

В продължение на две седмици, при престоя си във военното формирование, бъдещите офицери ще имат възможността непосредствено да се запознаят с войсковото ежедневие, с организацията и провеждането на учебно-бойната дейност и с подготовката за участие в многонационални учения. Курсантите ще проследят мероприятия и действия, свързани с подготовката на военнослужещите в полеви условия и провеждането на тактически занятия с бойни стрелби на механизираните отделения и ротно тактико- специално учение на Учебен център „Победа”.

„В своето изграждане като офицери във военния университет е изключително важно да добиете и изградите положителна и реалистична представа за войсковия живот. Добре дошли! ” – приветства курсантите подполковник Иванов при срещата си с тях, като посочи още: „В дните сред нас присъствайте, наблюдавайте, но най-вече активно участвайте в подготовката и провеждането на занятията – имате възможност да покажете това, което сте научили в университета и съответно да го приложите тук.”  

Copyright © 2019 Сухопътни войски. Всички права запазени