От 10 до 20 април в 61 механизирана бригада се проведе първия специализиран начален курс по алпийска подготовка под ръководството на инструктори от Учебен център за високопланинска подготовка от 101 алпийски полк - Смолян.
В курса участваха общо 26 военнослужещи от формированията на бригадата. По предварително утвърдения от командването  на бригадата план, обучаемите преминаха теоретични занятия, след което последваха практически занятия в местност със скален планински терен и в района на бригадата на новоизградената стена за катерене.
Подготовката се проведе в три основни етапа:
През първия етап обучаемите  тренираха изграждане на полиспасти и установки за изтегляне и преместване на хора, товари и боеприпаси в различни обстановки.
През втория етап се изучаваше реда за изготвянето и използването на импровизирана плетена носилка, с която е възможно да се транспортират пострадали при екстремни условия.
В третия, най-труден етап, военнослужещите тренираха катерене на скален  терен и на  изкуствена стена с горно осигуряване, долно осигуряване и спускане на рапел, за което се изисква  добра физическа натренираност  и подготовка.
Целта на курса бе да се поставят основите на алпийската подготовка в бригадата, която да бъде включена в програмите на военните формирования, провеждана под ръководството на инструкторите, успешно завършили курса. Основният акцент ще бъде придобиване и усвояване от военнослужещите на основни умения и способности в тази област.

 

Copyright © 2018 Сухопътни войски. Всички права запазени