Днес, 7 май в медицинския пункт на 1- ви разузнавателен батальон - Свобода се проведе кръводаряване. То се извърши от екип от центъра по трансфузионна хематология на ВМА - София. Военнослужещите от батальона се включиха активно в кръводарителската акция, a събраната безвъзмездно кръв ще бъде използвана от лечебните заведения при възникване на необходимост.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени