Формированията участваха в десетки учения и в 695 бойни стрелби

На 19 ноември Сухопътни войски отбелязват своя празник. На този ден през 1885 г. Българската армия извоюва славна победа в Сръбско-българската война. През 1992 г. 19 ноември е определен за празник на най-големия вид въоръжени сили.

- С какво настроение личният състав на Сухопътни войски (СВ), се подготвя за своя празник?

- Настроението е както подобава за такъв повод – празнично. Нашето настроение и самочувствие идват от добре свършените през годината задачи. По повод празника и за постигнати високи резултати в учебно-бойната дейност от министъра на отбраната г-н Аню Ангелов, от началника на отбраната генерал Симеон Симеонов и от мен бяха наградени 50 военнослужещи и цивилни служители от формированията на СВ.

 За празничната атмосфера във войските спомогнаха и проведените в чест на празника спортни състезания, походи до исторически места, турнири по стрелба, тържествени събрания-концерти и други. Доволни сме и от това, че на 16 ноември, когато проведохме Ден на отворените врати, нашите военни формирования бяха посетени от много граждани и ученици. Голяма част от тях проявиха интерес към показаната военна техника, към задачите, които изпълняваме и изявиха желание да облекат военната униформа.

 - Каква беше изминаващата година за войските?

 - За СВ 2011 г. е една година, изпълнена с много динамика, учения, стрелби, тренировки, съвместни подготовки с нашите съюзници от НАТО, участие в мисии зад граница. През годината по молба на местните държавни и общински ръководства нашите формирования многократно оказваха помощ на местните власти и населението в различни региони на страната при екстремни ситуации. Въпреки ограничения лимит от финансови и материални ресурси в условията на криза, всички планирани учения и тренировки са изпълнени.
До този момент в СВ са проведени 695 бойни стрелби с взводовете и отделенията, 65 ротни тактически учения, 13 полеви лагера и 3 батальонни учения. Нараснаха и нашите възможности за оперативна съвместимост с армиите на НАТО. Това, както и отличната подготовка на нашите формирования пролича по време на най-голямото за годината полево тактическо учение „Съюзна сила 2011”. Постигнатите резултати ми дават основание да направя извода, че досега годината е успешна за нас.

-  В какви посоки се развива международното сътрудничество на СВ със сродните съюзнически и партньорски въоръжени сили?

- Нашите усилия са ориентирани към съвместно обучение, практическо обучение по специална подготовка и полеви занятия. В тях се стремим да осигурим съвместна многонационална подготовка на формированията, на които предстои участие в мисии и на тези, определени за изграждане на батальонната бойна група в съответствие с Бялата книга на отбраната.

 През тази година 970 военнослужещи от формированията на СВ на БА обмениха опит с формирования от 11 съюзнически и партньорски въоръжени сили на територията на България, Германия, Румъния и Украйна. По време на многонационални съвместни учения през годината като „Тракийска пролет – 2011”, „Тракийска есен – 2011”, „Black Sea Rotational Force – 2011”, “Jackal Stone – 2011”, “Есен – 2011” се повишаха уменията на офицерите и щабовете да прилагат стандартните процедури на НАТО в различните видове бойни дейности. Нарасна готовността на формированията съвместно с нашите съюзници от алианса да участват в разрешаването на различни по характер и интензивност кризи и конфликти.

Голяма част от международната ни дейност е свързана с изпълнението на Плана за двустранно сътрудничество във военната област между България и САЩ и подписания в края на юни тази година Меморандум за разбирателство за съвместна подготовка на тактически подразделения от СВ на БА и сухопътните войски на САЩ в Европа.

Освен за съвместни подготовки и учения, получаваме изключително голяма помощ от сухопътните войски на САЩ в Европа и за изграждането и подготовката на сержантския корпус на СВ на БА. От началото на годината до сега 21 наши сержанти са преминали през курсове за бойни лидери в Многонационалния център за съвместна подготовка на сухопътните войски на САЩ в Европа в Германия. Нашето желание е през следващата година да развием още по-активна международна дейност.

- Бихте ли разказали по-подробно какво още е извършено по изпълнението на меморандума със САЩ?

- Меморандумът изразява намерението на участниците да повишат съвместната подготовка между определени тактически формирования от СВ на България и тези на САЩ в Европа. Целта е подготовка на български сили за вероятно бъдещо развръщане – за поддръжка на операции на НАТО, коалиционни операции и операции за отбрана на територията на страната и за подпомагане изпълнението на реформите на способностите на българските СВ. В изпълнение на меморандума до края на тази година в двете наши най-големи бригади - 61 мбр и 2 лпбр ще се експериментира така нареченият „хибриден модел” за планиране на бойната подготовка.

Едновременно с това подразделения от нашата бъдещата батальонна бойна група започнаха да преминават подготовка в Многонационалния съвместен център за подготовка в Хохенфелс и Графенвьор, Германия. Финален етап на тяхната подготовката беше участието им в съвместно учение с военно формирование от сухопътните войски на Грузия.

В бъдеще ще продължи взаимодействие със силите на САЩ в Европа. Предстои планираща конференция, на която ще се дискутират въпроси, свързани с планиране на съвместната българо-американска подготовка „BLACK SEA ROTATION FORCES - 12”.

- Как протича формирането на първата батальонна бойна група?

- Създаването на батальонни бойни групи е наистина сериозно предизвикателство пред развитието на СВ. През декември 2010 г. в Командването на СВ започна формирането на новите изисквания към батальонните бойни групи, които се предвижда да бъдат изградени в СВ. Успоредно с това работим върху документалната основа, като до края на годината е планирано разработването на „Доктрина на батальонна бойна група”.
Както вече споменах, подразделения от бъдещата батальонна бойна група преминават обучение в Германия, което ще продължи и през 2012 г. Подготовката на първата батальонна бойна група ще трае 12 месеца и тя трябва да бъде сертифицирана до края на 2012 г.

- Какви основни промени се извършиха в СВ от 1 юли тази година в изпълнение на Плана за развитие на въоръжените сили? Как ще продължат трансформациите?

- Реформите във Въоръжените сили започнаха от администрацията на МО и висшите командни звена. През настоящата година основно се трансформира командната структура на СВ - Щабът на СВ с обслужващите подразделения. През 2012 г. ще бъдат реорганизирани основно бригадите и полковете от родовете войски, центровете за начална подготовка и подготовка на специалисти, а през 2013 г. ще се реорганизират формированията от силите за специални операции и тези за обслужване и осигуряване от състава на СВ.

- Предстои ли закриване на поделения и съкращения на личен състав?

- Съгласно плана през следващата година е предвидено 5 механизирана бригада да се реорганизира в Единен център за начална подготовка, като формированието в гарнизон Враца ще бъде закрито и формирования от бригадата ще се редуцират във формированията на оставащите две бригади от състава на СВ. Това няма да доведе до драстични съкращения на личен състав. Успоредно със съкращаването на личен състав в гарнизоните Враца, Шумен, Плевен, Сливен, Асеновград ще има значително увеличение на личния състав на 2-ра и 61-ва механизирани бригади в гарнизоните Карлово, Казанлък, Стара Загора и Ямбол. С реализирането на плана за развитие в края на 2013 г. СВ ще притежават по-гъвкава структура и реално необходими способности за участие в съвременни операции.

- Предстоят ли скоро конкурси за набиране на бойци в СВ?

- През 2012 г. конкурси за прием на професионални войници не се предвиждат, поради предстоящите организационно-щатни промени. Догодина вакантните длъжности във военните формирования на СВ ще се окомплектоват предимно от войници, останали без длъжности от закриващите се и реорганизиращи се военни формирования.

- На какъв етап е работата по проектите от Инвестиционния план-програма на МО, които са свързани със СВ?

- Проектите са два: “Изграждане на батальонна бойна група от състава на механизирана бригада” и „Доизграждане на Силите за специални операции”. Към настоящият момент плановете за реализация на проектите са утвърдени от министъра на отбраната г-н Аню Ангелов. Поставена е задача за разработване на допълнителни документи за Съвета по отбранителни способности, Съвета по отбрана и Програмния съвет, които са в процес на изпълнение.

- Как оценявате участието на военнослужещи от СВ в българските контингенти зад граница?

- С чувство на гордост мога да заявя, че СВ са с най-голям принос при изпълнение на мисията „Подкрепа на международния мир и сигурност”. Работата в международна среда спомага за повишаване на подготовката на военнослужещите при изпълнение на различни задачи и постигането на оперативна съвместимост с нашите съюзници от НАТО и ЕС. Това от своя страна издига международния авторитет и доверието към страната ни и БА. Ние сме желан партньор, достоен и надежден съюзник, способен да изпълнява задачи самостоятелно и отговорно. Отзивите на нашите партньори за изпълнението на поставените задачи на нашите военнослужещи от мисиите в Афганистан, Ирак, Грузия, Босна и Херцеговина и Косово са повече от добри. Доказателство за това са многобройните награди и благодарствени писма, връчени на наши военнослужещи от съюзниците ни.

- Какво ще пожелаете на личния състав на войските за празника?

- Нищо от това, за което говорихме до тук, не би било възможно без всеотдайния труд и отлично свършената работа на всеки един войник, сержант, офицер и цивилен служител от състава на СВ.

За това днес, в навечерието на празника, аз им изказвам своята и на Командването на СВ най-дълбока благодарност. Пожелавам на тях и на семействата им здраве, щастие, все така отговорно и с висок професионализъм да се отнасят към изпълнението на поставяните задачи и с достойни дела да защитават авторитета на Сухопътните войски и Българската армия.

Визитка:

Командирът на Сухопътните войски генерал-майор Стефан Василев е завършил ВНВУ „Васил Левски” - Велико Търново, Военна академия „Фрунзе” – Русия и генерал-щабния факултет на ВА „Г. Ст. Раковски”.

Службата си започва като командир на мотострелкови взвод, след което преминава през всички командни длъжности до командир на механизирана и бронетанкова бригада в гарнизоните Симеоновград, Хасково, Момчилград и Сливен.

 Три години е началник на щаба на Командването на оперативните сили в Пловдив. От 2006 г. е на служба в Щаба на Сухопътните войски, където заема длъжностите помощник-началник и началник на Щаба на Сухопътните войски. От 01.09.2010 г. е началник на Сухопътните войски, а след последната реорганизация на войските от 1 юли 2011 г. е командир на Сухопътните войски.

Вестник „Българска армия”, 18.11.2011, Андрей Рангелов

Copyright © 2023 Сухопътни войски. Всички права запазени