Днес, 12.12.2013 г., в Административната сграда на бул. „Тотлебен” № 34 командирът на Сухопътните войски генерал-майор Нейко Ненов прие четиричленна турска военна делегация, водена от генерал-майор Али Сиври -  началник на управление „Планове и политики”  в Щаба на Сухопътните войски на Република Турция.

Делегацията от Сухопътните войски на Р Турция пристигна  днес за участие в „Конференция за сътрудничество между СВ на Турция и СВ на БА”. Конференцията ще се проведе в периода 12 – 14 декември 2013 г. Мероприятието се провежда ежегодно и се изпълнява на разменни начала, като през настоящата година домакин са Сухопътните войски на БА. Конференцията способства за обмяната на опит по въпроси от взаимен интерес и задълбочаването на двустранното сътрудничество.

Целта на мероприятието е да бъде обменен опит в областта на модернизацията и перспективите за развитие на СВ, съществуващите системи за управление на бойното поле, както и в планирането и провеждането на бойната подготовка във формированията от СВ. Освен това, ще бъде направен преглед на проведените мероприятия по линия на двустранното сътрудничество и ще бъдат набелязани насоките за неговото развитие през 2014г.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени