В изпълнение на третата мисия на Българската армия „Принос към националната сигурност в мирно време” и на основание заповеди на министъра на отбраната на Република България г-н Аню Ангелов, на Началника на отбраната генерал Симеон Симеонов, на Командващия  СКС генерал-лейтенант Атанас Самандов и на Командира на Сухопътните войски генерал-майор Стефан Василев е създадена организация за оказване на помощ на държавната и местната администрация по ликвидиране на последствията от инцидента в района на „Производствено-складова база за боеприпаси   - Стралджа – Мараш”, гр. Стралджа, област Ямбол с оператор „Берета Трейдинг” ООД – София.

В резултат на това през изминалата седмица 128 военнослужещи с 23 броя автомобилна и специална техника от различни формирования на Сухопътните войски, извършиха прочистване от взривни остатъци и невзривени боеприпаси на 2220 декара  прилежаща територия от външната страна на „Производствено-складова база за боеприпаси   - Стралджа – Мараш” в радиус до три километра от мястото на инцидента - трафопост на местното електроразпределително дружество, помпена станция, пътища и земеделски площи засети със зърнени култури и слънчоглед. До момента са открити и изнесени 93 невзривени боеприпаса и 68 килограма взривни остатъци.

 

Равносметката от началото на операцията показва, че разузнатата и прочистена от военнослужещи на Сухопътните войски площ достига 6045 декара, а намерените и изнесени боеприпаси са 1010.

Също в петък генерал-майор Стефан Василев инспектира дейността на военнослужещите от Сухопътните войски, участващи в операцията. Командирът на Сухопътните войски изслуша доклада на управлението, срещна се с военнослужещите от специализираната инженерна група и командирите на групите за визуално претърсване.

Генерал-майор Стефан Василев акцентира върху важността на операцията, но най-вече върху спазването на мерките за безопасност с цел да се съхрани живота и здравето на военнослужещите.

И през тази седмица продължава работата по разузнаване и прочистване в заповядания район и изнасянето на откритите невзривени боеприпаси и взривни остатъци.

Copyright © 2021 Сухопътни войски. Всички права запазени