На работно посещение в Центъра за подготовка на специалисти – Сливен бяха 12 главни сержанти от Националната гвардия на Тенеси, САЩ, което е част от планирани срещи в български формирования. Те бяха придружавани от 11 български главни сержанти – главният сержант на Българската армия, главните сержанти на Съвместното командване на силите, видовете Въоръжени сили и 68-а бригада Специални сили.
В Сливен гостите бяха приети от командира на ЦПС полковник Любомир Вачев, заместник-командира полковник Данчо Николов и началника на щаба полковник Пламен Белчев.
Главният сержант на Сухопътния компонент на Националната гвардия на Тенеси Майкъл Джентри връчи на командира на формированието дарение от десет лаптопа за оборудване на кабинет за езиково обучение, който ще започне да функционира през есента. Тази крачка във взаимоотношенията е съгласувана с командира на Сухопътните войски генерал-майор Михаил Попов и е следствие от добрите работни контакти между главния сержант на Сухопътните войски старшина Любомир Ламбов и американските главни сержанти, като дарението идва от „Сержантската асоциация” на НГ на Тенеси (NCO Associacion). Израз на добрите взаимоотношения са поредица от срещи и обучения, свързващи ЦПС с Националната гвардия. Колегиален жест бе и видеопоздрава, изпратен от главния сержант на НГ на Тенеси Марк Харис, който има личен поглед върху работата в ЦПС-Сливен.
Срещата продължи с брифинг на главния сержант на ЦПС старшина Иван Иванов, в който той запозна гостите с основните дейности на формированието, след което бяха разисквани въпроси от взаимен интерес, като повишаване на подготовката и лидерските качества, развитието на сержантския и войнишкия състав, проблеми в процеса на набиране и задържане на военнослужещи.
Набелязани бяха и бъдещи съвместни дейности, свързани с разширяване на възможностите за подготовка и участие в курсове за повишаване на професионалната квалификация на сержантите и войниците от Националната гвардия на Тенеси и Българската армия.
В края на посещението гостите разгледаха част от материалната база и музейните експонати на формированието.

 

Copyright © 2019 Сухопътни войски. Всички права запазени