По покана на главния сержант на Сухопътните войски на САЩ в Европа Дейвид Девънпорт от 31.07 до 02.08.2013 г. главният сержант на Сухопътните войски на Българската армия старшина Любомир Ламбов посети Обединеното многонационално командване по подготовката (JMTC) в Графенвьор, Германия.

 По време на визитата си старшина Ламбов се срещна с бригаден генерал Уолтър Е. Пиат – командир на  JMTC и  Джефри Хюджинс – главен сержант на JMTC. По време на срещата бяха  дискутирани въпроси свързани с организацията, мисията,задачите и възможностите за обучение на Обединеното многонационално командване по подготовката. 

Съгласно програмата старшина  Ламбов посети и сержантската академия, където нейният комендант главен сержант Джими Селърс изнесе брифинг за академичната структура и целите на обучението. По-късно се проведе церемония за връчването на дипломите на завършващите „Курс за лидери” (WLC) на сержантската академия., сред които има и български сержанти от състава на 61 механизирана бригада-Карлово.

Работното посещение продължи в Европейски център за поддръжка на обучението(Training Support Activity Europe), където директорът му г-н Робърт  Клафин и специалисти, демонстрираха възможностите за обучение на системата DISE ( Deployable Instrumentation System Europe) и система даваща възможност за провеждане на разбор веднага след проведеното обучение (After Action Review). Демонстрирани бяха и възможностите на пътеката за обучение за борба с инпровизирани взривни устройства(ИВУ) Multicultural Mobile C-IED Interactive с опция за обучение на специалисти и на български език.

 Главен сержант Дейвид Девънпорт е изразил желанието си да продължи подготовката и обучението на български военнослужещи в центровете на JMTC.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени