Планински преход, патрулиране, отбрана, евакуация на ранени и оказване на първа помощ бяха поредните дейности в международното сътрудничество между представителите от участващите нации, които допринесоха за повишаване на взаимодействието, оперативната съвместимост и координация в неблагоприятните планински условия.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени