Днес, 15 юни, личният състав от формированието за овладяване и/или предодоляване на последствията от бедствия при наводнение на военно формирование 42 800 от състава на Единен център за начална подготовка - Плевен, под ръководството на подполковник Калоян Стоянов проведоха практическо занятие с материална част по оказване на помощ на населението за ликвидиране на последствията от възникнало наводнение.
Занятието се проведе съвместно със служители на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Плевен и Регионална служба „Военна полиция“ - Плевен, в района на язовир Горни Дъбник.
Основната цел беше да се синхронизират дейностите между участниците и подобри взаимодействието им по ликвидиране на последствия от подобен вид бедствия.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени