Във връзка с  изпълнение на  задълженията на Република България по Виенския документ – 2011 (ВД-2011), вчера 29.08.2012 г., Единният център за начална подготовка в град Плевен бе посетен от инспекторска група с представители на Република Сърбия

Чуждестранните наблюдатели бяха посрещнати от командира на Единния център за начална подготовка полковник Николай Бешев, който  ги запозна със структурата и  задачите на военното формирование.

По време на визитата наблюдателите разгледаха учебно-материалната база и  посетиха  музея на формированието.   

Copyright © 2020 Сухопътни войски. Всички права запазени