От 24  до 26.04.2018 г. в Командването на Сухопътните войски се проведе годишния семинар на психолозите от военните формирования на Сухопътните войски. Целта на срещата бе подобряване на координацията, обмен на опит и набелязване на мероприятия за оптимизиране на психологичната подготовка и осигуряване на военнослужещите.

Семинарът бе открито от полковник Тони Трифонов – началник на канцеларията на командира на СВ. В своето изказване той подчерта, че  осъществяването на знанията и уменията на военнослужещите в хода на бойната подготовка са невъзможни без психическата устойчивост на личността. Именно тази устойчивост осигурява адекватно поведение както в екстремални ситуации, така и в ежедневната учебно-бойна дейност. Затова въпросите, свързани с психологичната подготовка на военнослужещите, са актуални.

Традиция е на семинари на психолозите да присъстват и представители на други структури и ведомства, чиито функции са свързани с психичното здраве, благополучието и мотивацията на личния състав.

 Тази година гости на семинара бяха полковник д-р Данчо Дилков – главен асистент в клиника по психиатрия към ВМА и цивилен служител Александър Петков – старши експерт в дирекция  „Социална политика“.

 

Copyright © 2018 Сухопътни войски. Всички права запазени