За военнослужещите от Центъра за подготовка на танкови подразделения (ЦПТП) с командир полковник Христо Стаматов, част от задачите през месец май бяха свързани с планирани стрелби и учения на полигон Ново село. Тяхното протичане е заложено в плана на Сухопътните войски и е съобразно графика за ползване на ПУП Ново село, утвърден от Съвместно командване на силите. При това излизане на полигон Ново село във фокуса на бойната подготовка бяха стрелбите денем и нощем с щатен изстрел, които са кулминация на подготовката и най-точния показател за професионализма и практическите умения на танкистите в условия максимално близки до бойните.

През месец май ЦПТП осигури и изпълнението  на упражненията от контролните стрелби на курсантите от НВУ “Васил Левски”.

Контрол и помощ при проведените стрелби на полигон  Ново село осъществиха командирът на военното формирование полковник Христо Стаматов, началникът на щаба полковник Стефан Горчев, заместник-командирът по бойната подготовка подполковник Алексей Бойчев.

Почти ежедневните дъждове през по-големия период от време не бяха препятствие за военнослужещите, а разкаляният и мочурлив терен даде възможност да бъдат  демонстрирани техническите възможности и огнева мощ на танк Т-72.

На 4 и 5 юни втора рота от 5-ти танков батальон изпълни ротно тактико - специално учение по Операции по поддържане на мира (ОПМ) на полигон Батмиш. На 6 и 7 юни учението изпълни и трета рота от същия батальон.

Успоредно с това в ЦПТП се  проведе и подготовката на военнослужещи от Сухопътни войски, които се обучават за придобиване на първо сержантско звание и квалификация – първи и втори модул, които приключиха успешно в края на месец  май.

Copyright © 2021 Сухопътни войски. Всички права запазени