От 2 до 4 юли, се проведе процедура по оценка на бойните способности на механизирана рота за участие в състава на многонационално формирование на територията на Република България „Бойна група за изпълнение на дейности по усилена бдителност на Алианса /EVA/” от състава на 29 механизиран батальон - Шумен на 5-то бригадно командване - Плевен.

В продължение на 3 дни в района на батальона и на учебен център „Дивдядово“ комисия от Сухопътните войски с председател полковник Светослав Годинов - началник сектор сертифициране на формированията в отдел „Подготовка“, наблюдаваха и оценяваха  действията на военнослужещите.

През първия ден от проверката по демонстрирането на бойните способности бе изнесен брифинг от командира на ротата капитан Мартин Иванов, след което беше проведен строеви преглед на личния състав от контингента и проверка по документи.

На 3 и 4 юли на учебен център „Дивдядово“ за демонстриране на бойните способности се проведе ротно тактико – специално  учение на тема: „Действия на механизирана рота от състава на многонационална бойна група в отбранителна операция“. 

В учението взеха участие над 150 военнослужещи, с 11 единици верижна и 18 единици колесна техника. Наблюдаващ учението и действията на обучаемите бе подполковник Желязко Райчев – главен експерт от Щаба на отбраната.

Комисията от Командването на Сухопътните войски постави оценка „Боеготов“, съгласно критериите на CRЕVAL.

 Ротата ще застъпи в шестмесечно дежурство от 1 август 2024 г., като заместник - командир на многонационалната бойна група ще бъде командирът на 29-ти механизиран батальон подполковник Ерхан Сюлейман.

Снимки: 5-то бригадно командване - Плевен

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени