От 9-13 декември в Централния военен клуб в София  се провежда основна планираща конференция на многонационалното компютърно-подпомагано  командно-щабно учение ”SABER GUARDIAN 14”. По време на конференцията, в която участват  представители на Армения, Азербайджан, Грузия,Молдова, Полша, Румъния, Украйна и САЩ се разискват въпроси относно подготовката и провеждането на учението.

 Предвидено е и провеждането на рекогносцировка, в района на провеждане на учението.

 „SABER GUARDIAN 14”  се явява основното учение на Сухопътните войски за 2014 г. и в него ще вземат участие над 700 военнослужещи от 12 нации. От българска страна в учението ще вземат участие военнослужещи от командването на Сухопътните войски и 2 механизирана бригада.

От името на командира на Сухопътните войски генерал-майор Нейко Ненов участниците в конференцията бяха приветствани от заместник-началникa на щаба на Сухопътните войски полковник Гошо Мерджанов.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени